Másolatkészítés

Az Országos Széchényi Könyvtár nagyon sokféle típusú, korú és jogi besorolású dokumentumot őriz, ezért az egyes dokumentumtípusokra más-más másolási szabályozás vonatkozik.
Minden másolás engedélyköteles. Nem készítünk másolatot zeneművekről, mozgóképekről, multimédiás anyagokról.

Közlési engedély
Az OSZK gyűjteményeiben található dokumentumokról készített másolat publikálása esetén engedélyezési díjat kell fizetni, a közlési engedélyt írásban kell kérni az érintett gyűjtemény osztályvezetőjétől. A dokumentumok közlése esetén a kiadó köteles feltüntetni, hogy az eredeti dokumentum az Országos Széchényi Könyvtár mely gyűjteményében található.