„Egy német humanista diplomata könyvei az OSZK-ban”

2022/09/20

Az előadás egy későbbi időpontban lesz megtartva. Megértésüket köszönjük!

Az Állományvédelmi és Restauráló Osztály munkatársa, Tóth Zsuzsanna is előad 2022. október 12-én, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában tartandó konferencián. 

A konferencia célja a hazai és határon túli konzerválási és restaurálási irányok, projektek, innovatív megoldások tárgyalása. A konferencia programjának kidolgozásával hangsúlyozni szeretnénk a restaurátori hivatás sokrétűségét, emellett pedig betekintést nyújtani a munka tudományos részébe is, vendégül hívva más területek képviselőit. Külföldi konzerválási, restaurálási tapasztalatok megismerésével tájékozódhatunk arról, milyen szempontok alapján és milyen módszerekkel dolgoznak más országok műtárgyvédelmi szakemberei. Hazai intézmények restaurátorait hallhatjuk arról, miként történik a gyűjtemények állományvédelmi felmérése, rendezése, digitalizálása. A papírrestaurálás során felmerülő problémák megoldásának lehetőségeit járják körül az előadók. 

Tóth Zsuzsanna előadása egy a XV. század fordulóján élt nürnbergi diplomatát mutat be. Christoph Scheurl életében jelentős könyvtárat gyűjtött, melynek példányai halála után szétszóródtak és ma a világ különféle könyvtáraiban lelhetők fel. Két könyvét, Inc. 631 és Inc. 687 jelzettel, az OSZK Régi Nyomtatványtára őrzi, melyekre Sánta Sára figyelt fel. Kézbe véve és megvizsgálva a köteteket, a bejegyzések, az ex librisek, a kötések és azok változtatásai egyértelműen Scheurl ismert élettörténetéhez köthetők. Scheurl halála után a könyveinek további sorsa ismeretlen, új bejegyzés egészen a XIX. századig nem került lapjaikra, amikor a Jankovich Miklós gyűjteményébe, majd onnan az OSZK-ba kerültek. Az előadás Scheurl életútjának és bejegyzéseinek ismeretében próbál magyarázatot találni a kötéseken történt változtatásokra, bemutatva a korszakban elkülönülő Alpokon inneni és túli kötéstechnika különbségeit. 

A konferencia helyszíne: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.