Történettudományi szakolvasó

Az olvasóterem 60 férőhellyel rendelkezik. 14 internetes munkaállomás biztosítja a zavartalan munkát. Igen gazdag, mintegy 15.000 kötet szabadpolcos állománya egyebek között magyar és egyetemes történeti forráskiadványokat, összefoglaló és korszaktörténeti monográfiákat, helytörténeti, genealógiai, egyház- és művelődéstörténeti munkákat tartalmaz. A könyvek elhelyezése a teremben részben történelmi korszakok, részben a történelmi segédtudományok, valamint a történelmi kutatás különböző metszetei (gazdaságtörténet, művelődéstörténet stb.) szerint történik. A kutatóknak, diákoknak, felhasználóknak állandó szaktájékoztatói ügyelet áll rendelkezésére.