Zeneműtár

Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást. Kérdéseiket a zene@oszk.hu elektronikus levélcímen vagy – a Zeneműtár nyitvatartási ideje alatt – a (+36 1) 224-3778, ill. (+36 1) 224-3700/367 telefonszámokon tehetik fel.

Beiratkozás

Olvasóinknak már a beiratkozáskor jelezniük kell, milyen típusú dokumentumot szeretnének használni, ettől függően ugyanis a Zeneműtár olvasótermében különböző típusú olvasójegyre lehet szükségük.

A dokumentumok használata

A dokumentumok kérése
A tanulmányozni kívánt dokumentumok előkészítését telefonon, emailben, vagy online kérhetik – ebben az esetben a megrendelt tételek érkezéskor azonnal kézbe vehetők.
Az olvasótermünkben található kérőlapokon leadott rendelések teljesítését egy órán belül tudjuk vállalni. Új kérőlapot kedden, szerdán és csütörtökön 17 óráig, pénteken 16 óráig lehet leadni, az ezután jelzett kérést csak másnapra tudjuk előkészíteni. Szombaton raktári kiszolgálás nincs, a pénteken 14 óráig leadott megrendeléseket azonban erre a napra is elő tudjuk készíteni. Olvasóink korlátozott számú kérőlapot adhatnak le:
Z, ZR, Mus. pr. jelzetek: 30 db / nap
Ms. mus. jelzetek:15 db / nap
CD-felvételek:15 db / nap
Kiemelten értékes állományrészeink (Bártfai gyűjtemény, Esterházy-gyűjtemény, szerzői kéziratok) csak az osztályvezető előzetes engedélye nyomán kutathatók. A színházzenei gyűjtemény dokumentumai (Színház, Népszínház, ZB, ZBK, Ms. mus OE és OK jelzetek), illetve a különféle hagyatéki anyagok kizárólag előkészítéssel (tehát a kérés legalább egy nappal korábbi jelzése nyomán) tanulmányozhatóak. A hangarchívum dokumentumait (a CD-k kivételével) csak előzetes digitalizálás után tudjuk szolgáltatni, így a megrendeléseket ebben az esetben is egy nappal korábban kérjük leadni.

Az eredeti dokumentumok használata
A kézhez kapott dokumentumok kizárólag a Zeneműtár olvasótermében használhatók, a katalógusszekrényekhez vagy a könyvtár más olvasótermeibe sem vihetők át. A kéziratok használatát jelzetenként kutatónaplóban is rögzítjük, melyet az olvasó saját kezűleg tölt ki, és olvasható aláírásával igazol. A dokumentumok sérülését elkerülendő kérjük, hogy kéziratok használatakor olvasóink még saját személyes jegyzeteiket is csak ceruzával írják. Az Ms. mus. jelzetű kéziratok közül az olvasó egyidejűleg hármat tanulmányozhat. A kézhez kapott CD-felvételek az olvasóteremben található lehallgatóállomásokon önállóan használhatók.

A másolatok használata
Digitális másolatok: Olvasótermünkben jelenleg nincs mód digitális képfelvételek szolgáltatására. Az előzetes kérésre digitalizált hangfelvételek az olvasóteremben található lehallgatóállomásokon önállóan használhatók. Mikrofilmek: A kikért mikrofilmek az olvasóteremben található mikrofilmolvasókon önállóan használhatók. A gépek kezeléséről az olvasószolgálatot ellátó kolléga ad felvilágosítást.

Visszaadás és félretétel
Kérjük, hogy a már nem használt dokumentumokat személyesen az olvasószolgálatot teljesítő könyvtárosnak adják vissza, pontosan jelezve, mely tételek kerülhetnek vissza a raktárba, s melyeket szeretnék a közeli napokban újra használni. Utóbbi dokumentumokat – legfeljebb két hétre – névre szólóan félretesszük, így azokat a következő látogatás előtt nem kell ismét megrendelni.

Másolatrendelés

Fénymásolat
Az olvasóteremben kutató látogatóink naponta 25 oldal gyorsmásolást kérhetnek, amelyet egy órán belül elkészítünk számukra. Ennél nagyobb mennyiséget a hivatalos megrendelőlap kitöltésével lehet igényelni a könyvtár reprográfiai osztályán keresztül. A kéréseket az osztályvezető hagyja jóvá, egyedi dokumentumok esetén a megrendelővel való előzetes egyeztetés után. Kérjük, hogy amennyiben nem teljes kottát kívánnak másoltatni, a kért oldalakat gondosan sorolják fel a megrendelőlapon, és egyúttal papírcsíkok becsúsztatásával jelöljék meg az eredeti dokumentumban is.Kurrens, bolti forgalomban is kapható kottanyomtatványokról teljes másolatot nem adunk ki!

Digitális másolat
Dokumentumainkról digitális másolatok is rendelhetők, amelyeket a könyvtár reprográfiai osztályának munkatársai készítenek el. A kéréseket az osztályvezető hagyja jóvá, egyedi dokumentumok esetén a megrendelővel való előzetes egyeztetés után. Hangarchívumunk dokumentumairól az érvényes jogszabályok értelmében sajnos nem áll módunkban másolatokat készíteni.

Felhasználási feltételek
Egyéni felhasználás: A másolatokat egyéni kutatás céljára adjuk ki, így azok harmadik személynek nem adhatók tovább.

Publikáció

  • Engedélyezési díj: amennyiben a megrendelt, vagy már korábban átvett másolatot a megrendelő publikálni szeretné, közvetlenül a Zeneműtár osztályvezetőjével kell kapcsolatba lépnie. (NB: Publikációnak számít az adott kotta nyilvános hangverseny keretében való megszólaltatása is.) A közlési díjat az osztályvezető az Országos Széchényi Könyvtár különgyűjteményeire érvényes szabályozás alapján határozza meg, és attól csak különösen indokolt esetben térhet el.
  • Szerzői jogok: az Országos Széchényi Könyvtár szerzői jogvédelem alatt álló művek kottájáról is kiadhat másolatot, ilyen esetben azonban a jogbirtokos felkutatása és az előadáshoz, ill. publikációhoz szükséges engedély megszerzése teljes egészében a megrendelőre hárul.
  • Hivatkozás: A Zeneműtár dokumentumait a következő formában kérjük hivatkozni: Országos Széchényi Könyvtár, Zeneműtár + jelzet, rövidítve: OSZK Zeneműtár + jelzet

Egyéb szolgáltatások

A gyűjteménnyel kapcsolatos alapvető felvilágosításon túl a Zeneműtár munkatársai előzetes egyeztetés alapján vállalhatják összetettebb kutatói feladatok (bibliográfia-készítés, kiállításhoz való anyagválogatás stb.) elvégzését is. Ilyen megbízás esetén a feladatra fordított munkaórákat a könyvtár a mindenkori átlagos rezsiórabér szerint számlázza a megrendelőnek.