Színháztörténeti Tár

A katalógusokon és segédleteken kívül a gyűjteményről további felvilágosítást minden esetben munkatársaink adnak. A Színháztörténeti Tár központi e-mailcíme: szinhaz@oszk.hu

Kutatási rend

A Színháztörténeti Tárban történő kutatás feltétele:

 • érvényes könyvtári olvasójegy
 • az osztályvezető engedélye iratok, valamint a grafikai és szcenikai dokumentumok kutatásához
 • osztályvezetői engedély a védett gyűjteményrészekbe tartozó muzeális és/vagy ún. érzékeny adattartalmú dokumentumok bármilyen technikával történő másolásához
 • Színháztörténeti dokumentum csak a Tár olvasótermében használható.

Raktári szolgálat: hétköznap 16:30 óráig, szombaton 14 óráig
Az anyag visszaadása: fél órával az olvasóterem zárása előtt.

Egy kutató egyidejűleg az alábbi mennyiségű dokumentumot használhatja:

 • fénykép: 20 db
 • kisnyomtatvány (színlap, műsorfüzet, szórólap): 4 doboz vagy 20 db
 • grafika és szcenikai dokumentum: 20 db
 • kézirat: analekta, levelestár ill. kötetes kézirat: 5 pallium vagy 5 db
 • fond: 2 doboz
 • mikrofilm: 2 tekercs
 • szövegkönyv: 5 db
 • szakkönyv 5 db

A fenti mennyiség – grafikai, szcenikai dokumentumok, műsorfüzetek és szórólapok kivételével – egy nap folyamán többször is kérhető, az előző dokumentumok visszaadása után.
Egyes állományrészek csak mikrofilmen kutathatók.
Rendezetlen fondok, feldolgozatlan dokumentumok kutatása nem engedélyezett. Kisnyomtatványra vonatkozó megrendelést – keddtől péntekig – másnapra, szcenikai dokumentumra és kéziratra vonatkozó kérést előzetesen egyeztetett időpontra áll módunkban teljesíteni.

Előrendelhető:

 • kisnyomtatvány: 4 doboz vagy 20 db
 • szcenikai dokumentum: 20 db
 • kézirat: 1 doboz, 5 pallium vagy 5 db

On-line előkészítés kérhető a kért dokumentum pontos jelzetének ismeretében.

A dokumentumok használata

 1. Kétrészes kérőlap kitöltése minden kért dokumentumról. (Kérjük a kérőlapot olvashatóan kitölteni!)
 2. A kéziratok esetleges hiányait a kéziratban elhelyezett jegyzéken jelezzük. Kérjük a kutatókat, hogy az átvétel után ellenőrizzék az anyag hiánytalanságát, és a hiányokat még a kutatás megkezdése előtt közöljék a teremfelügyelővel.
 3. A teremfelügyelő minden visszaadott dokumentumot a kutató jelenlétében tartozik ellenőrizni.
 4. A teremfelügyelő a használt anyag visszavételét a kutatóterem zárása előtt fél órával kezdi meg.
 5. A kiadott kéziratokat – a jelzet, illetve a tétel megadásával – kutatónaplóban tartjuk nyilván, melyben a kutató az anyag átvételét esetenként aláírásával igazolja. A visszaadást a teremfelügyelő naponként regisztrálja.
 6. A teremfelügyelő a félretett dokumentumokat név szerint helyezi el. A félre tétel időtartama az utolsó kutatástól számított 14 nap.
 7. Kérjük a kutatókat, hogy a használt dokumentumokat a legnagyobb gondossággal kezeljék. Tilos az anyag rendjét megbontani, azt bármi módon rongálni, az anyagból bármit - reprográfiai megrendelés esetén sem - kiemelni. Tilos szövegrészeket aláhúzni, bármit a dokumentumra rájegyezni. Tilos a dokumentum fölött írni.
 8. A Színháztörténeti Tár nem birtokosa az általa őrzött kéziratok szerzői jogainak. Szerzői jog hatálya alá eső kéziratok szövegének ismertetése, részben vagy egészben való közlésük csak a szellemi alkotóknak vagy jogutódainak az engedélyével történhet. A szerzői jog a szerző halála után 70 évvel szűnik meg. Minden további, szerzői joggal kapcsolatos kérdésre a szerzői jogról szóló rendelkezések az irányadók.
 9. A Tár anyagáról a Mikrofilm- és Fotólaboratórium megrendelőlap alapján mikrofilmet, fotómásolatot, fénymásolatot, digitális reprodukciót készít. A megrendelőlap tartalmazza a vonatkozó tudnivalókat.
  A Színháztörténeti Tár részéről kérjük:
  a) a megrendelőlap hiánytalan kitöltését (intézmény megrendelése esetén a megrendelőlap cégszerű aláírását, lebélyegzését is)
  b) kötetek vagy palliumban tárolt anyag részleteinek megrendelése esetén a fényképezendő rész papírcsíkokkal történő kijelölését a másolandó oldal(ak) feltüntetésével.
  Állományvédelmi okokból a 4 cm-t meghaladó gerincvastagságú művekből fénymásolat nem rendelhető.
 10. A Tár dokumentumairól készült másolatok publikálása esetén a kiadónak a közlés engedélyezését hivatalos levélben kell kérnie, amely tartalmazza a sokszorosítandó dokumentumokat, valamint a kiadvány címét és paramétereit. Az Országos Széchényi Könyvtár a gyűjteményeiben található dokumentumok publikálása esetén engedélyezési díjat tartozik kiszabni. A dokumentumok közlése esetén a kiadó köteles feltüntetni, hogy az eredeti dokumentum az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának gyűjteményében található.
 11. A Színháztörténeti Tár anyagára vonatkozó hivatkozás formája a következő:
  Országos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti Tár + jelzet. Rövidítve: OSzK SzT + jelzet.
  Szöveges annotációban: „Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának gyűjteményéből.”
  Kérjük kutatóinkat, hogy a dokumentumok alapján készített publikációk (közlés, feldolgozás) bibliográfiai adatait írásban (akár elektronikus levél útján) szíveskedjenek az osztályvezetővel közölni.
 12. A Színháztörténeti Tár munkatársai a szokásos és alapvető referenciaszolgáltatás munkaigényén túlmenő tájékoztatásért, kutatási, dokumentumválogatási, bibliográfia-készítési stb. Feladatok elvégzését óradíjas szolgáltatás keretében egyedi megállapodás mellett vállalják.