Régi Nyomtatványok Tára

Munkatársaink telefonon vagy e-mailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást. Kérdéseiket elektronikus levélcímen, vagy – a Tár nyitvatartási ideje alatt – a (+36 1) 224-3776, ill. a (+36 1) 224-3700/488 telefonszámokon tehetik fel.

A raktári kiszolgálás rendje a Régi Nyomtatványok Tárában: azokat a kéréseket, amelyeket 15 óráig leadnak (személyesen, e-mailen, telefonon), a következő nap reggelén 10 órától kaphatják meg. Amennyiben 15–17. óra között adják le a kérésüket, akkor a következő nap délutánján 16 órától, vagy az azután következő nap reggelén 10 órától használhatják.

Beiratkozás

Régi nyomtatvány csak a Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára közös, VI. emeleti olvasótermében használható. A Régi Nyomtatványok Tárában történő kutatás feltétele: érvényes olvasójegy; a kutató személyi adatait, kutatása tárgyát, valamint a kutatás szabályainak tudomásul vételét tanúsító nyilatkozat kitöltése és aláírása; valamint az osztályvezető engedélye a kutatási nyilatkozat alapján.

A dokumentumok használata

Kétrészes kérőlapot kell kitölteni minden kért dokumentumról, olvasható aláírással. A kéréseket csak a megrendelést követő napra áll módunkban teljesíteni, a pénteki kéréseket csak kedden tudjuk kiadni. Új anyagot telefonon (224-3776, 232 3563) vagy e-mailen lehet kérni a pontos jelzet megadásával. A kért anyag átvételét a kutató az olvasóteremben lévő használati naplóban (olvasható) aláírásával igazolja. A visszaadott anyagot a teremfelügyelő a kutató jelenlétében tartozik ellenőrizni és visszavételét aláírásával tanúsítani.

Zárás előtt mintegy negyedórával a kutatók kötelesek a kért anyagot visszaadni. Amennyiben a használt anyagra a kutatónak még szüksége van, kérjük, jelezze a visszaadáskor. A teremfelügyelő a kutató nevére teszi félre az anyagot, ennek időtartama az utolsó kutatástól számított 14 nap. Állományvédelmi okokból gyűjteményeinkről mikrofilmek, digitális másolatok készülnek, s bizonyos anyagrészek csak filmen vagy digitális formában használhatók. Az olvasóteremben jegyzeteléshez csak ceruza használható, a kötetekre, metszetekre tilos rákönyökölni vagy bármit ráhelyezni, a szorosabb kötésűeket szétfeszíteni, az illusztrációkat bármilyen módon másolni. A kötésekről levonatot csak külön osztályvezetői engedéllyel készíthetnek kötéstörténettel foglalkozó kutatók.

A dokumentumok kikérése, megrendelése

A kutató dokumentum-előkészítést kérhet személyesen, megrendelőlap kitöltésével, vagy e-mailben, telefonon (232 3563, 2243-775). A megrendeléseket a következő napra tudjuk előkészíteni, kivéve a mikrofilmeket, melyeket azonnal tudunk szolgáltatni. Az e-mailben érkezett megrendéleseket akkor áll módunkban teljesíteni, ha azok legkésőbb előző nap a Kézirattár nyitva tartásának végéig beérkeznek. A pénteken – bármilyen módon – beérkezett megrendeléseket keddre szolgáltatjuk. A megrendelés teljesíthetőségének feltétele a pontos jelzet megadása. Középkori kéziratok mikrofilmen kutathatók, az eredeti kézbevételét a Tár vezetője engedélyezheti egészen indokolt esetben. Feldolgozatlan kéziratok kutatását a Tár vezetője írásban benyújtott, részletes kutatási terv alapján engedélyezheti. Zárt fondok használatához a Tár vezetője kizárólag a fond kurátorának írásos engedélye alapján járulhat hozzá.

Másolatok készítése

Az olvasóteremben fényképezőgép használata tilos. A tár anyagából fotólaboratóriumunk megrendelőlap alapján mikrofilmet, fotómásolatot, filmről canon-másolatot, digitális másolatot készíthet, amennyiben a dokumentum állapota ezt lehetővé teszi. Közvetlen fénymásolat egyetlen régi dokumentumról sem készíthető. A kutató által kitöltött megrendelőlap még nem jelenti a másolás automatikus engedélyezését, ebben a döntés az osztályvezető hatáskörébe tartozik. Amennyiben a fotózás publikáció számára készül, ezt a megrendelő köteles közölni és külön engedélyeztetni. A közlésért a kiadó a könyvtárnak használati díjat köteles fizetni, melynek megállapítása az osztályvezető feladata.

A Régi Nyomtatványok Tárának anyagára való hivatkozás formája: Országos Széchényi Könyvtár, Régi nyomtatványok tára + jelzet. Rövidítve: OSZK RNYT + jelzet (pl. OSZK RNYT RMK I. 782).