Plakát- és Kisnyomtatványtár

Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást. Kérdéseiket a plakat@oszk.hu elektronikus levélcímen vagy – a Plakát- és Kisnyomtatványtár nyitvatartási ideje alatt – a (+36 1) 487-8623 telefonszámon tehetik fel.

Beiratkozás

A Gyűjteményben történő kutatás feltétele az érvényes olvasójegy bemutatása, továbbá a kutató személyi adatait és kutatási célját tartalmazó, valamint a kutatás szabályainak tudomásul vételét igazoló nyilatkozat kitöltése és aláírása. Naptári évenként, valamint új kutatási téma esetén új nyilatkozatot kell kitölteni. A segédkönyvtár és a katalógusok napijeggyel is használhatók.
Az olvasóteremben tilos az étel- és italfogyasztás, valamint a mobiltelefon használata.

A dokumentumok használata

Kérés
A Plakát- és Kisnyomtatványtár az olvasói kiszolgálást tekintve előkészítéses rendszert alkalmaz. Tehát az olvasó a kért dokumentumot az olvasószolgálattal előre egyeztetett időpontban, de legkorábban a kérés rögzítése után egy nappal kaphatja kézhez. A kérés a (1) 487-8623-as telefonszámon és a plakat@oszk.hu e-mail címre küldött levélben egyaránt kérhető. A jelzettel ellátott dokumentumokat szabályos kérőcédulán, olvashatóan, a szükséges adatokkal ellátva kell kikérni.

Az eredeti dokumentumok használata
1. Egy kutató egyidejűleg csak az általunk meghatározott egy egységnyi eredeti dokumentumot kutathatja (például: 1 pallium szöveges plakát; 1 doboz/pallium aprónyomtatvány; 20 db képes levelezőlap; 20 db számolócédula; 20 db kisgrafika és ex libris; 1 db metszet; 20 db dia, stb.).
2. Egy napra legfeljebb 10 pallium mennyiségű tematikus aprónyomtatvány vagy kétévnyi meghatározott méret szerint tárolt aprónyomtatvány kérhető ki.
3. A kért dokumentumra semmit sem szabad ráhelyezni, tilos rajta írni, dolgozni.
4. Bizonyos dokumentumok kutatásához cérnakesztyű használata kötelező.
5. Az olvasóteremben tilos saját felszereléssel (hagyományos és digitális fényképezőgép, videó, xerox, scanner, stb.) bármilyen felvételt készíteni a dokumentumokról.
6. Egyes gyűjteményrészek, valamint egyedi dokumentumok esetében fenntartjuk a jogok arra, hogy azokat állományvédelmi okokból átmenetileg, vagy tartósan ne forgalmazzuk.

Másolatok használata
1. A 1885-1926 között megjelent grafikai plakátok állományvédelmi okokból nem forgalmazhatók, azok csak digitális változatban, valamint diafilmen kutathatók az olvasóteremben. A később megjelent grafikai plakátok, amelyekről diafilm áll rendelkezésre, először csak e módon kutathatók az olvasóteremben. Amennyiben indokolt akkor, újabb kérésre az eredeti is kutatható.
2. Piarista képes levelezőlap gyűjteményünk állományvédelmi okokból csak az arról rendelkezésre álló digitális képanyag formájában kutatható.
3. 1956-os különgyűjteményünk állományvédelmi okokból csak az arról rendelkezésre álló digitális képanyag formájában kutatható.

Visszaadás
A kutató zárás előtt fél órával köteles munkáját befejezni és az anyagot visszaadni az olvasószolgálatosnak.

Félretétel
A kikért és még további napokon is kutatni kívánt dokumentumokat, az olvasó személyes, telefonos, vagy emailben történő kérésére 6 napig tesszük félre az olvasóteremben.

Másolatok készítése

Fénymásolat
A gyűjtemény egyes dokumentumairól fénymásolat is megrendelhető és készíttethető az olvasóteremben. Ennek engedélyezése minden esetben a dokumentum állapotától, méretétől és terjedelmétől függ. Az A3-as méretnél nagyobb dokumentumokról fénymásolat nem készíthető. A következő gyűjteményrészekről fénymásolat nem készíthető, azt kizárólag digitális másolatban lehet megrendelni: (1) minden sokszorosított grafikával készült dokumentumról, (2) a grafikai plakátokról, (3) a szöveges plakátokról, (4) a ponyvanyomtatványokról, (5) az 1945 előtti képes levelezőlapokról.

Digitális másolat
A Tárban lévő anyagokról megrendelőlap alapján osztályvezetői engedéllyel lehet fotó- és más digitális másolatot készíttetni. Erről az érvényben lévő díjakhoz lásd itt az aktuális feltételeket.

Felhasználási feltételek

Publikáció
A Tár állományából publikálás, terjesztés vagy reklám célokra készült reprodukciók esetében az OSZK közlési díjat állapít meg. A publikáció engedélyezését minden esetben, írásban az osztályvezetőtől kell kérni. Amennyiben szükséges, az OSZK közlési engedély kérését megelőzően, a szerzői jogok örökösétől is engedélyt kell kérni a publikáláshoz.

Hivatkozás
A publikáció során, lehetőség szerint, hivatkozni kell a felhasznált dokumentum őrzési helyére és annak egyedi jelzetére (pl. Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár, PKG. 1926/12). A hivatkozás kötelezettségétől csak az osztályvezetőtől kért előzetes engedéllyel lehet eltekinteni.