Kézirattár

Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást. Kérdéseiket elektronikus levélcímen, vagy a 232-3563, ill. a 2243-775 telefonszámokon tehetik fel.

Beiratkozás

A Kézirattár eredeti dokumentumai csak érvényes, legalább fél évre szóló olvasójegy birtokában használhatók. A kutatás további feltétele a Tár vezetőjének engedélye, melyet a kutató által kitöltött Kutatási nyilatkozat alapján ad meg. A Tár kutatótermének segédkönyvtára napijeggyel, Kutatási nyilatkozat kitöltése nélkül is használható.

Az olvasóterem használata

A Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára közös kutatótermét csak érvényes olvasójeggyel rendelkező kutatók látogathatják. Napijegy csak a segédkönyvtár használatára jogosítja fel a kutatót, eredeti dokumentumok kézbevételéhez legalább fél éves olvasójegy és az illetékes Tár vezetője által láttamozott Kutatási nyilatkozat szükséges. Tilos a kutatóteremben telefonálni, a kutatás rendjét, nyugalmát bármi módon megzavarni. Tilos a behozott táskákat a kutatóasztalokhoz vinni, ezeket kérjük a kijelölt polcon elhelyezni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a teremben biztonsági kamera-rendszer működik.

A dokumentumok kikérése, megrendelése

A kutató dokumentum-előkészítést kérhet személyesen, megrendelőlap kitöltésével, vagy e-mailben, telefonon (232 3563, 2243-775). A megrendeléseket a következő napra tudjuk előkészíteni, kivéve a mikrofilmeket, melyeket azonnal tudunk szolgáltatni. Az e-mailben érkezett megrendéleseket akkor áll módunkban teljesíteni, ha azok legkésőbb előző nap a Kézirattár nyitva tartásának végéig beérkeznek. A pénteken – bármilyen módon – beérkezett megrendeléseket keddre szolgáltatjuk. A megrendelés teljesíthetőségének feltétele a pontos jelzet megadása. Középkori kéziratok mikrofilmen kutathatók, az eredeti kézbevételét a Tár vezetője engedélyezheti egészen indokolt esetben. Feldolgozatlan kéziratok kutatását a Tár vezetője írásban benyújtott, részletes kutatási terv alapján engedélyezheti. Zárt fondok használatához a Tár vezetője kizárólag a fond kurátorának írásos engedélye alapján járulhat hozzá.

A dokumentumok használata

A kutató olvasójegyének leadása után átveszi a megrendelt kéziratot, és a kutatótermi naplóban aláírásával igazolja az átvételt. Kérjük, hogy az átvételkor ellenőrizzék a kézirat épségét, és a sérüléseket, hiányokat azonnal jelezzék a teremfelügyelőnek. A kutató egyszerre két dokumentumot használhat, megrendelt, félretett dokumentumait azonban a nap folyamán tetszés szerint cserélheti. A kutatóteremben jegyzeteléshez csak ceruza használható. Tilos a dokumentumok rendjét megbontani, épségét bármilyen módon veszélyeztetni. Attól a kutatótól, aki a kutatótermi szabályzatot nem tartja be, a kutatási engedély megvonható.

A dokumentumok visszaadása
A kutató a kéziratokat köteles a terem zárása előtt fél órával visszaadni. Ugyanekkor új dokumentum már nem adható ki. A teremfelügyelő a kézirat épségét ellenőrzi, és a visszavételt aláírásával igazolja a naplóban. Kérjük, hogy a kutatók egyértelműen jelezzék a felügyelő számára, ha a kéziratot még használni szeretnék a következő napokban.

A dokumentumok félretétele
A kutató kérésére a kéziratokat félretesszük a nevére kijelölt félretételi számon. Ettől függetlenül a kutató újabb dokumentumokat rendelhet a raktárból, ám ezek mindösszesen nem haladhatják meg a 10 darabot. A félretett dokumentumokat, ha a kutató nem kéri a további hosszabbítást, két hét elteltével visszaosztjuk a raktárba. Középkori kéziratok félretétele nem engedélyezett, ezeket minden alkalommal újra meg kell rendelni.

Másolatok készítése

Másolatok rendelése
A Tár dokumentumairól másolat rendelhető a kutatóteremben vagy e-mailben (manuscriptum@oszk.hu). A megrendelést csak pontosan és hiánytalanul megadott adatok alapján tudjuk fölvenni. Másolat-típusok: mikrofilm, fénymásolat, canon-másolat, digitális másolat. Egyes dokumentumokról, mindenekelőtt a bekötött kéziratokról műtárgyvédelmi okból fénymásolat nem rendelhető. A Kézirattár állományáról csak a Széchényi Könyvtár Reprográfiai osztálya készíthet másolatot.

Másolatok reprodukciója
A megrendelt másolatot a kutató csak kutatási célra használhatja fel. Amennyiben bármilyen hagyományos, papírformátumú kiadványban, elektronikus kiadványban vagy web-felületen reprodukálni kívánja, írásban közlési engedélyt kell kérni a Tár vezetőjétől, megjelölve a kiadvány bibliográfiai adatait. A reprodukció közlési díj – köteles, ennek nagyságát a Tár vezetője a Széchényi Könyvtár mindenkor érvényes szabályzata szerint határozza meg.

Szerzői jogok
A Kézirattár nem birtokosa az általa őrzött dokumentumok szerzői jogának, és nem feladata felelősséget vállalni ezen jogok betartatásáért. A kutató erkölcsi és jogi felelőssége, hogy a kéziratok szövegének felhasználása, részben vagy egészben történő közlése során a hatályos szerzői jog rendelkezései szerint járjon el.

Bibliográfiai hivatkozás
Kérjük kutatóinkat, hogy publikációikban bibliográfiai hivatkozásként az alábbi formulát alkalmazzák: OSzK Kézirattár, jelzet