Raktári dokumentumok visszaadása és félretétele

Az olvasónak az általa már nem használt raktári dokumentumokat – a többi olvasó érdekében – mielőbb vissza kell adni. Az olvasó csak valamennyi nála lévő raktári dokumentum hiánytalan visszaadása és a helyszám leadása ellenében kaphatja vissza olvasójegyét.

Ha az olvasó a kikért dokumentumot távozáskor nem tudja visszaszolgáltatni, a könyvtáros jegyzőkönyvet vesz fel, amit az olvasónak – véleményezése mellett – alá kell írnia.

Az olvasójeggyel rendelkező olvasó kérheti a visszaadott raktári dokumentum félretételét egy heti időtartamra. A félretételre kérhető dokumentumok körét a Dokumentumforgalmazási szabályzat rögzíti. A félretételi határidő meghosszabbítható, ha a dokumentumra más olvasónak nincs szüksége. A meghosszabbítás személyesen történhet.

A dokumentumokat a könyvkiadó állomás nem teszi félre, ha nincs szabad félretételi hely. Az olvasó nevén egy időben ötnél több félretett dokumentum nem lehet. Ez a szám „A” jelű kutató olvasó esetén tíz raktári dokumentum.