Távozás a könyvtárból

A könyvtár elhagyásakor az olvasó felszólításra – amennyiben ezt a könyvtár igényli – köteles bemutatni ellenőrzés céljából a jegyzeteit, kézitáskáját, illetve az engedéllyel behozott saját dokumentumokat.

Az olvasónak távozáskor olvasójegyének a beléptető berendezésbe helyezésével kell a könyvtárból kijelentkeznie.

A könyvtár az állomány biztonságának érdekében elektronikus biztonsági berendezéssel van ellátva.

Ha az olvasó távozásakor az ellenőrző berendezés jelez, az olvasó köteles személyi ellenőrzésnek alávetni magát. A könyvtár tulajdonát képező dokumentum jogosulatlan kivitelének szándékát jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amit az olvasónak – véleménye közlése mellett – alá kell írnia.

Az olvasójegy bevonásával egyidejűleg a könyvtár kivizsgálja az eset körülményeit, és a könyvtári szabályok megsértése miatt kizárással sújthatja az olvasót. Súlyosabb esetben, a főigazgató döntése alapján a könyvtár – ezen túlmenően – szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

A kizárással sújtott olvasó panasszal élhet az intézkedés ellen. Ennek lehetőségéről a jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg tájékoztatni kell az olvasót. A panaszt, indoklással ellátva, az intézkedés érvénybe lépésétől számított két héten belül írásban kell benyújtani a könyvtár főigazgatójához. A panasztételnek nincs halasztó hatálya. A főigazgató a panasz beérkezését követő két héten belül döntést hoz az ügyben, amit írásban közöl a panasztevővel.