Az olvasótermek

Az olvasótermekben és a tájékoztató segédkönyvtárban lévő szabadpolcos könyvek és időszaki kiadványok kérőlap nélkül, szabadon használhatók.

A hírlaptári olvasóteremben lévő időszaki kiadványok kötetei és bekötetlen számai, továbbá a raktárból kikért évfolyamok és számok csak ott olvashatók, másolás céljából való elvitelükhöz a könyvtáros ad engedélyt.

A tájékoztató segédkönyvtárban lévő kézikönyvek csak ott használhatók, azokat más olvasóterembe átvinni csak a tájékoztató könyvtáros engedélyével szabad.

Az olvasónak az olvasótermi szabadpolcos anyagból a munkájához már nem szükséges köteteket a megfelelő olvasótermi tájékoztató pultra vagy a szolgálati asztalok egyikére kell helyeznie. A más olvasótermekbe átvitt kézikönyvtári könyveket az olvasás után vissza kell vinni az eredeti terembe.

Az olvasótermekben ellenőrző kamerák működnek.