A kérőlapok

Az olvasó a raktárakban tárolt dokumentumokat kérőlap kitöltésével és leadásával igényelheti.

A könyveket és más nyomtatott monografikus kiadványokat a könyvkiadó állomáson, az időszaki kiadványokat a hírlaptári olvasóteremben, a mikrofilmeket a mikrofilm olvasóteremben, az elektronikus dokumentumokat (CD–ROM, floppy stb.) és a videó dokumentumokat a média olvasóteremben kell kérni.

A kérőlap mindkét részének rovatait teljesen és jól olvashatóan, tollal kell kitölteni. A dokumentum raktári jelzetét különös gonddal kell a kérőlapon feltüntetni.

Az olvasó egyszerre legfeljebb öt kérőlapot adhat le. Újabb dokumentumot csak akkor kérhet, ha az előzőket már megkapta.

Az olvasónál egyszerre csak tíz kérőlapra kiadott dokumentum lehet. E korlátozások az „A” jelű olvasójeggyel rendelkezőkre nem vonatkoznak.

A könyvekre, az időszaki kiadványokra, a mikrofilmekre és az elektronikus dokumentumokra vonatkozó kérőlapokat 19 óráig lehet leadni, a VHS dokumentumokat 14 óráig lehet igényelni.

A raktárból kért könyvek, illetve időszaki kiadványok megérkezésekor az olvasó helyszámát a kijelző táblák megfelelő mezőjében tüntetik fel. Az olvasó a könyvkiadó állomáson a helyszám felmutatása után veheti át a kért könyvet. A hírlaptári olvasóteremben az időszaki kiadványok átvételéhez hírlaptári helyszám szükséges.

A könyvtár állományvédelmi okokból előírhatja, hogy a gyűjtemény egyes részeit, illetve egységeit csak a könyvkiadó helyiségében, vagy más, erre kijelölt helyen szabad használni.

A könyvtári dokumentumok olvasótermi használatának további részleteit – meghatározott állományrészek vagy egyes raktári dokumentumok kiadásának korlátozását illetően – a Dokumentumforgalmazási szabályzat [PDF] tartalmazza.

Az érvényes féléves vagy éves olvasójeggyel rendelkező olvasók a mobil online katalógusunkon keresztül legfeljebb öt könyv vagy időszaki kiadvány előkészítését kérhetik adott napra. Ennek díja a mellékletben található (3. számú melléklet). (Könyvtárhasználati szabályzat [PDF - HU])