A helyszám és az olvasóhely

Az olvasó a törzsgyűjteménnyel kapcsolatos szolgáltatásokat a 7. emeleten lévő olvasótermekben veheti igénybe.

A 7. emeletre érkezéskor az olvasójegyet a könyvkiadó állomáson be kell mutatnia és le kell adnia. Az olvasójegy leadásakor az olvasó

jogosultsága, illetve igényei szerint választhat bármely olvasóteremben az el nem foglalt olvasóhelyek közül. Az olvasó csak a kiválasztott helyszámnak megfelelő olvasóhelyet veheti igénybe. Az olvasó kérésére helyszámát a könyvkiadó könyvtáros kicseréli.

Az egyes olvasótermek asztalai a feltüntetett színű olvasói helyszámokkal vehetők igénybe:

A kutatói olvasóterem asztalait csak „A” jelű olvasójeggyel rendelkezők igényelhetik és használhatják.

A kutatók tartós használatra, saját anyagaik tárolása céljából kulcsra zárható tároló szekrényeket vehetnek igénybe, ennek módjáról a könyvkiadó könyvtáros ad felvilágosítást.

Az olvasó a tájékoztató segédkönyvtárban lévő számozatlan olvasóhelyeket csak az ott elhelyezett dokumentumok használata céljából foglalhatja el. Az olvasó – olvasójegyének leadása után – a könyvtár nyilvános tereiben a kapott olvasótermi helyszám bemutatásával igazolja, hogy beiratkozott olvasóként tartózkodik a könyvtárban. A helyszámot a távozásig meg kell őrizni. Elvesztése vagy megrongálása esetén térítést kell fizetni. A térítés díját a 3. számú melléklet tartalmazza.