Olvasói észrevételek

Az olvasók észrevételeiket, kívánságaikat a dokumentumkiadó munkahelyek, illetve a tájékoztató szolgálat munkatársaival vagy az olvasótermekben szolgálatot teljesítő könyvtárosokkal közölhetik.

Az olvasók a dokumentum- és információellátás színvonalával kapcsolatos, illetve a munkatársak magatartását érintő észrevételeikkel az igazgatóhoz, az illetékes osztályvezetőhöz vagy helyetteséhez, a hivatali időn kívül pedig a szolgálatvezetőhöz fordulhatnak.

Az olvasó észrevételeit, javaslatait, panaszait a beiratkozásnál, a dokumentumkiadó munkahelyeken és a központi tájékoztató szolgálatnál elhelyezett „Olvasók könyvébe” is bejegyezheti.

A bejegyzések kivizsgálása és a válasz megadása – az igazgató előzetes tájékoztatása mellett – az illetékes osztályvezető feladata. Az igazgató a kiemelt fontosságú, a könyvtár egészét vagy a társigazgatóságokat érintő észrevételekről tájékoztatja a főigazgatót.