Általános tudnivalók

A közel nyolcmillió könyvtári egységből álló gyűjtemény törzsgyűjteményt, illetve dokumentumtípusok vagy tartalmi jellemzők szerint más, egyéb gyűjteményt képez.

A törzsgyűjteményi dokumentumok használatának részletes szabályait a Dokumentumforgalmazási szabályzat [PDF] tartalmazza.

A különgyűjteményi olvasótermek használatának további szabályait az 1. számú melléklet, a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár használatának további szabályait – a külön közreadott könyvtárhasználati útmutató mellett – a 2. számú melléklet tartalmazza. (Könyvtárhasználati szabályzat [PDF])

A könyvtár olvasótermei csak érvényes olvasójeggyel látogathatók.

Az olvasójegy a könyvtár gyűjteményébe tartozó könyvek, időszaki kiadványok, tankönyvek, jegyzetek, mikrofilmek, elektronikus dokumentumok, videó dokumentumok, továbbá a különgyűjtemények állományába tartozó dokumentumok helyben olvasására jogosít az állományvédelmi szempontok érvényesítése mellett.

A Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár állományának egy része kölcsönözhető.

Az olvasó jogosult továbbá az állományfeltáró eszközök (katalógusok), a tájékoztatási segédletek, az olvasótermek és kézikönyvtáraik, a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól nyújtott információk igénybevételére, az Olvasói Professzionális Munkaállomás (OPM) rendszerébe tartozó számítógépek, más olvasói számítógépek, az Internet, további egyes technikai eszközök használatára, másolatok készíttetésére (az állományvédelmi előírások figyelembevételével), kiállítások, nyilvános előadások, rendezvények látogatására, valamint a könyvtárhasználati képzés igénybevételére.

A könyvtár egyes szolgáltatások igénybevételét, illetve kiállítások megtekintését díjfizetéshez köti.

18 év alatti olvasóink csak a törzsgyűjtemény forgalmazható példányait és a szabadpolcos állományt használhatják.

A látogató a könyvtár szolgálati tereiben csak az OSZK munkatársainak kíséretében tartózkodhat.