Előrelépés a hazai könyvtári szabványügyben


2018/05/11


 

A nemzeti könyvtár kiemelt feladatai közé tartozik a könyvtári szabványosítás területének koordinálása, ezen belül is a könyvtári szabványok, szabályzatok és ajánlások előkészítése. Örömmel tájékoztatjuk az érdekelteket az ezen a területen végbe menő pozitív fejleményekről.

A Magyar Szabványügyi Testület az OSZK megbízásából és az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság munkaterve alapján végezte el az alábbi hivatkozási számú és című szabványok címoldalas jóváhagyó közleményes kiadását és bevezetését a nemzeti szabványállományba:

 

A fenti szabványok angol nyelven érhetők el. Jelenleg zajlik több jelentős, a könyvtárügyet érintő nemzetközi szabvány teljes körű honosítása, magyar nyelvű közzétételük előkészítése. A honosításokra az OSZK OKR Projektjének keretében kerül sor.

A könyvtári katalogizálás megújítása iránt érdeklődő könyvtáros kollégák figyelmébe ajánljuk az „RDA-HU” elnevezésű intézményközi munkacsoportot, amely az RDA (Resource Description and Access=Forrásleírás és hozzáférés) című szabályzat magyarországi bevezetését készíti elő és koordinálja. A munkacsoportról bővebben itt olvashatnak.